Översättning: kontakta EDIT när du inte har råd med misstag! !
Facebook Facebook
Helgdagar och firande i hela världen
Litauen (Europa)

Johannes Döparen
Tisdag 26 Juni 2018
(datumet varierar från år till år)
* var en judisk asketisk domsprofet som verkade i slutet av 20-talet e.Kr. Han var son till Sakarias och Elisabet. Han fängslades och avrättades av Herodes Antipas, troligen år 30. I Nya Testamentets evangelier ses Johannes Döparen som en förelöpare till Jesus. Han ihågkommes som profet inom flera religioner, bland annat judendomen, kristendomen, islam och mandeism. Han spelar också en särskilt stor roll inom mandeismen. Johannes Döparen vördas som helgon inom Romersk-katolska kyrkan.

 
Utskrift  |  Till toppen  |  Stäng  ]