Översättning: kontakta EDIT när du inte har råd med misstag! !
Facebook Facebook
Helgdagar och firande i hela världen

Sikhism : religiösa högtider och ceremonier

Namn Datum Typ Mer
Helgdag*Fredag 14 November, 2014Sikhism 
view more

Helgdag -
Måndag 14 November, 2016

Sikhism : Guru Nanak Dev (1469-1539) Founder of the religion of Sikhism and the first of ten Sikh Gurus. Sikhs believe that all subsequent Gurus possessed Guru Nanak’s divinity and religious authority