St Christopher och Nevis, idag är er nationaldag! EDIT gratulerar er på denna speciella dag.
flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
Översättning: kontakta EDIT när du inte har råd med misstag! !
Facebook Facebook
Helgdagar och firande i hela världen

protestantiska : religiösa högtider och ceremonier

Protestantiska : denna sida informerar dig om religiösa högtider, fester och ceremonier över hela världen


Namn Datum Typ Mer
ångerdagen**Lördag 26 Augusti, 2017protestantiska 
view more
ångerdagen**Söndag 27 Augusti, 2017protestantiska 
view more
Minne av ReformationenTisdag 31 Oktober, 2017protestantiska 
view more
Reformationsdagen*Tisdag 31 Oktober, 2017protestantiska 
view more
Alla helgons dag**Fredag 3 November, 2017protestantiska 
view more
Annandag julTisdag 26 December, 2017protestantiska 
view more

Ångerdagen -
Söndag 26 Augusti, 2018

protestantiska : Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday


Ångerdagen -
Måndag 27 Augusti, 2018

protestantiska : Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday


Minne av Reformationen -
Onsdag 31 Oktober, 2018

protestantiska :


Reformationsdagen -
Onsdag 31 Oktober, 2018

protestantiska : Commemorates the start of the Protestant Reformation in 1517 with the posting of Martin Luther's 95 theses.


Alla helgons dag -
Lördag 3 November, 2018

protestantiska : Festum omnium sanctorum eller Dominica in natali sanctorum, är en kristen högtid som firas till martyrers och helgons ära. I Finland och Sverige är alla helgons dag en allmän helgdag som (i Sverige sedan 1953) infaller lördagen mellan den 31 oktober och 6 november. Ursprungligen var dagen en fast helgdag den 1 november, en plats den behållit i andra länder. Inom den latinska riten i Katolska kyrkan är den 1 november, såsom alla helgons dag, en av de förpliktade helgdagarna. Vid en helgdagsreform 1772 förlorade 1 november sin status som helgdag. Istället firades alla helgons dag första söndagen i november. Paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]


Annandag jul -
Onsdag 26 December, 2018

protestantiska :